Tue Halikon MLL:n toimintaa

Tukisitteko toimintaamme?

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi sääntöjensä perusteella vastaanottaa rahalahjoituksia ja testamentteja. Lahjoitukset auttavat yhdistystä ylläpitämään monipuolista toimintaa.

Lahjoituksen voi osoittaa johonkin tiettyyn tarkoitukseen tai yleislahjoituksena, jolloin yhdistys päättää itse, kuinka lahjoitus kohdennetaan. MLL Halikon yhdistys ry on yleishyödyllinen yhdistys ja täten lahjoitukset ovat verovapaita sekä lahjoittajalle että vastaanottajalle.

Rahalahjoituksissa, ota yhteyttä puheenjohtajaamme Annu Niinistöön.

Testamenttilahjoituksissa tulee osoitus mainita selvästi, jotta lahjoitus kohdentuu juuri sille yhdistykselle ja alueelle, jolle testamentin jättäjä haluaa, esimerkiksi "MLL Halikon yhdistys ry" tai "Mannerheimin Lastensuojeluliiton Halikon yhdistys ry".

Lämmin kiitos tuestanne.